Złota epoka Jagiellonów

Rozmowa z Dorotą Sidorowicz-Mulak, kuratorką wystawy i wicedyrektor ZNiO ds. Biblioteki Ossolineum

Czy przed Pandemią podejmowali Państwo działania on-line?

Zakład Narodowy im. Ossolińskich prowadził już wcześniej różne działania on-line, lecz projekt wystawy wirtualnej „Złota epoka Jagiellonów” zgłoszony do programu „Kultura w Sieci” to pierwsza ekspozycja przygotowana i zrealizowana wyłącznie on-line.

W jakim momencie zastał Państwa lock-down i co do dla Państwa oznaczało?

Lock-down zastał Ossolineum w momencie prac merytorycznych nad pokazem lub wystawą czasową organizowanej z okazji 500-letniej rocznicy urodzin króla Zygmunta II Augusta

Skąd pomysł na projekt „Złota epoka Jagiellonów”? Jak wyglądał proces dochodzenia do finalnego kształtu projektu?

Pracę nad projektem wystawy wirtualnej rozpoczęliśmy po ogłoszeniu konkursu przez MKiDN. Wcześniej przygotowywana była wystawa czasowa w budynku ZNiO przy ul. Szewskiej we Wrocławiu, lecz lock-down uniemożliwił jej realizację. Konkurs „Kultura w sieci” spowodował, że zmodyfikowaliśmy pierwotne założenia na potrzeby Internetu

Do jakich grup skierowany jest Państwa projekt?

Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych polskich i zagranicznych, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (projekt przewiduje tłumaczenia na język angielski, język migowy oraz audiodeskrypcję)

Co będzie się na niego składać?

Na projekt składa się wirtualna wystawa prezentująca obiekty pochodzące głównie ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, a ponadto zawierająca videopodcasty profesorskie, koncert muzyki renesansowej, gry oraz testy wiedzy.

Co jest dla Państwa największą wartością w działaniach on-line?

Największą wartością w działaniach on-line jest możliwość dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców oraz promocja Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz jego bogatych kolekcji bibliotecznych i muzealnych wśród tych uzytkowników.

Dziękuję za rozmowę.

Ja również dziękuję.

Summary

The Golden Age of the Jagiellons
Interview with Dorota Sidorowicz-Mulak, curator of the exhibition and deputy director for the Ossolineum Library

The Ossoliński National Institute planned to open an exhibition entitled „The Golden Age of the Jagiellons”. Unfortunately, preparations for it were interrupted by the outbreak of a pandemic. Therefore it was decided to move the exhibition online. It contains digital reproductions of the exhibits as well as podcasts, games and a knowledge test.