Kulturek w sieci

Rozmowa z Anną Sienkiewicz z Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, koordynatorką projektu

Jak wyglądała Państwa działalność przed pandemią, czy byliście obecni on-line?

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach prowadzi rozbudowaną działalność edukacyjną, warsztatową, amatorskiego ruchu artystycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Do czasu wybuchu pandemii zajęcia odbywały się stacjonarnie w Domu Kultury, klubach i świetlicach osiedlowych. Nie prowadziliśmy zajęć on – line oraz innych aktywności przy użyciu aplikacji internetowych czy narzędzi pozwalających na rejestrację i udostępnianie działalności w przestrzeni cyfrowej.

W jakim momencie zastał Państwa lock-down i co do dla Państwa oznaczało?

Trwająca pandemia całkowicie uniemożliwiła prowadzenie stałych zajęć stacjonarnych, działań edukacyjno – animacyjnych.

Pomimo przymusowego zawieszenia działalności bardzo zależało nam na utrzymaniu I zaangażowaniu w działania stałych uczestników i instruktorów prowadzących zajęcia w związku z tym przenieśliśmy swoją ofertę warsztatową do przestrzeni cyfrowej.

Nowa rzeczywistość (praca zdalna) stworzyła nowe możliwości – bez konieczności wychodzenia z domu możliwy stał się udział w zajęciach os. dorosłych, pracujących.

Warsztaty teatralne dla dzieci z Kulturkiem

Jak wyglądał proces budowania oferty w sieci? 

Naszym głównym celem było zachowanie dotychczasowej oferty, przebudowanie jej i dostosowanie do innych możliwości realizacji. Od razu wiedzieliśmy co chcemy robić, pytanie było jak to zrobić. Zaczęliśmy od etapu przygotowawczego na który złożyło się: 

– podniesienie kompetencji cyfrowych, szkolenie instruktorów, kadry projektowej (aplikacja ZOOM do prowadzenia warsztatów, transmisji „na żywo”)

– wykorzystanie rozwiązań technologicznych do prezentacji działań projektowych (aktualizacja/dostosowanie sieciowe i na urządzenia obecne posiadanej strony internetowej)

Nastawienie zespołu było bardzo dobre. Chęć działania zdecydowanie przewyższała ewentualne obawy i lęki. Konieczne zmiany okazało się szansą, zarówno dla kadry na podniesienie kompetencji, poznanie nowego, rozwój a dla instytucji na zrewidowanie, ulepszenie zasobów www.

W trakcie przygotowań mieliśmy obawy czy dotychczasowi/nowi odbiorcy będą zainteresowani udziałem w proponowanej ofercie. 

Czy Państwa obawy zostały rozwiane? Jaki jest odbiór projektu?

MOK po raz pierwszy zaproponował działania warsztatowe w przestrzeni cyfrowej. Po 3,5 miesiącach pracy zdalnej (zajęcia realizujemy od 15 czerwca do 15 września 2020) już widzimy, że założone cele zostały osiągnięte. Stworzyliśmy warunki do uczestnictwa w kulturze, podtrzymujemy więzi społeczne (zdalne ale wspólne warsztaty w aplikacji ZOOM) I używamy rozwiązania technologiczne, realizujemy/udostępniamy działania w przestrzeni cyfrowej.
Na ostateczne podsumowania, podliczenia liczby odbiorców zadania, zarówno uczestników zajęć on – line I pobrań/odsłłon nagrań udostępnionych w formie elektronicznej musimy poczekać do faktycznego zakończenia realizacji ale z naszych obserwacji wynika, że odbiór projektu I udział publiczności jest bardzo dobry.

Warsztaty tańca ludowego na platformie Zoom

Jakie działania podjęli Państwo w sieci? 

Projekt „Kulturek w sieci” przenosi ofertę warsztatową i animacyjną MOK do przestrzeni cyfrowej. Motywem przewodnim, wspólnym mianownikiem wszystkich działań realizowanych  w ramach projektu, jest piosenka – „Radosny Kulturek”, utwór o maskotce instytucji, do którego słowa specjalnie na użytek projektu stworzyli pracownicy MOK. Utwór, jego motyw muzyczny, tekst, oraz wszelkie elementy są motorem napędowym, inspiracją do przeprowadzenia zajęć i warsztatów online.

Warsztaty artystyczna dla grup stałych prowadzone są poprzez aplikację ZOOM. Otwarte lekcje i filmy instruktażowe prowadzący, artyści w danej dziedzinie nagrywają we własnych domach i poprzez stronę i portale społecznościowe m.in Facebook, Instagram MOK prezentują w przestrzeni cyfrowej. Odbiorcą działań otwartych może być każdy użytkownik Internetu. Oferta warsztatowo – animacyjna, pomimo narzuconych ograniczeń, staje się ogólnie dostępna a sposób jej przekazania, warsztaty on – line gwarantuje możliwość kontynuacji dla stałych uczestników zajęć. Finałem projektu (wciąż w realizacji) będzie nagranie i udostępnienie trzech „teledysków” – filmów łączących wszystkie elementy zajęć on – line w trzech wersjach profesjonalnej, amatorskiej i śląskiej.

Najważniejsze narzędzia i metody pracy które zostały wykorzystywane przy realizacji projektu to aplikacja ZOOM oraz nagrania piosenki (wersja amatorska piano, studyjny, profesjonalny podkład wokalny), angielskie tłumaczenie piosenki (powstałe podczas warsztatów dla dorosłych), lalka pacynka – Kulturek (powstała w efekcie instruktażowych lekcji plastycznych)

Kim jest Kulturek i skąd pomysł aby to on stał się bohaterem/przewodnikiem w tym projekcie?

Kulturek to maskotka Miejskiego Ośrodka Kultury. Jako motyw przewodni działań projektowych – bohater piosenki, lalka teatralna – pacynka, rekwizyt, tło sceniczne, temat działań plastycznych ma wywoływać uśmiech i być inspiracją do zachowań twórczych.

Pacynka Kulturek

Czy planują Państwo kontynuować działania on-line? Jeżeli tak, to w jakiej formule?

Tak, planujemy kontynuację i rozwój projektu. Planujemy stworzenie miejsca w przestrzeni cyfrowej do wymiany doświadczeń dla kadry kultury, publikację tematycznych lekcji artystycznych, instruktaży, scenariuszy zajęć oraz  publikację filmików inspirujących odbiorcę do działań twórczych. 

Co jest dla Państwa największą wartością w działaniach on-line?

Najważniejszą są dla nas trzy aspekty: stworzenie warunków dla uczestnictwa w kulturze (edukacja, przekazywanie, rozwój nowych umiejętności, pobudzanie kreatywności), tworzenie i podtrzymywanie więzi społecznych (zdalne ale wspólne działania, warsztaty w aplikacji internetowej) oraz używanie rozwiązań technologicznych i funkcjonalność aplikacji i stron internetowych (udostępnianie działań i efektów w przestrzeni cyfrowej)

KTO: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

CO: Kulturek w Sieci

WWW: http://www.mok.zory.pl/strona-395-kulturek_w_sieci.html

Summary

Kulturek on the web
Interview with Anna Sienkiewicz from the Municipal Cultural Center in Żory, project coordinator

The Municipal Cultural Center in Zory organized its activities around the funny Kulturek – a fictional character who became the mascot of the project. Kulturek is a guide for children to the world of culture. The „Kulturek on the web” project transfers the MOK’s workshop and animation offer to digital space. The leitmotif, the common denominator of all activities carried out within the project, is a song – „Joyous Culture”, a song about the institution’s mascot, whose words were created especially for the project by MOK employees.